• UV printeri prodaja
    UV Printeri

Cylinder printer je specijalna verzija UV printera namenjena štampi kružnih predmeta ili flaša.

Cylinder Uv Printer, masina za stampu na kruznim predmetima.
Cylinder Uv Printer

Ovo je visoko produkciona mašina za flaše, boce omogućava personalizaciju velike serije.

UV tehnologija vam omogućava print na sve tipove materijala kao i dug životni vek otiska. Glave za štampu vam garantuju savšen otisak pri 2440dpi. Kofiguracija sa belom bojom daje dodatne mogućnosti tako da praktično nema nemogućih materijala.

Jedini uslov koji mora da se ispuni jeste da flaša bude ravna i okrugla. Flaše ili boce koje nemaju cilindričan oblik nije moguće raditi.

Uv masina za stampu na flasama

Skladne dimenzije Cylinder UV printera ne zahtevaju velik prostor, mobilnost, omogućavaju lagan pristup svim delovima. Prihvat za 4 flaše je dovoljan da se mašina snabde materijalom za štampu bez velikog napora.

« 2 of 4 »

Ovakav tip mašine je pogodan za proizvođače svih flaširanih tipova proizvoda. Da li je u pitanju sok, vino, zimnica, alkoholni napitak, lekovi, boce za sprejeve, kozmetika, primena je ogromna u svim segmentima industrije

uv priunter za stampu za cilindiricne oblike specifikacija
Specifikacija
Video rada
Cylinder UV Printer – stampa na flasama