• UV printeri prodaja
    UV Printeri
Home » Extras » Boje

Boja za digitalnu štampu. Boje za štampače.

Boje za štampače i prodaja poja za digitalne štampače. Prodaja i ponuda kvalitetne i povoljne boje za sve tipove digitalne štampe.

Eco solvent boje, UV boje, Pigmentana boja, DTF boje, DTG i sublimaciona boja.

Inkway Premium ink 

Boja za stampače
Inkway boja

Beo Jet u svojoj ponudi ima širok spektar boja namenjen različitim tehnikama digitalne štampe. U saradnji sa više fabrika za prizvodnju boje. Beo Jet je obezbedio kalitetnu i pouzdanu boju pod našim brendom InkWay. Boja je odabrana na osnovu dugog perioda testiranja na različitim brendovima sa različitim glavama kako bi pokrili što veći spektar korisnika koji mogu da koriste našu boju. 

Prodaja i ponuda kvalitetne i povoljne boje za sve tipove digitalne štampe. Eco solvent, UV, Pigmentana, DTG i sublimaciona boja
boje za sve tipove digitalne štampe

gde kupiti boje za digitalnu štampu?

Ponuda boja za sledeće tipove štampe:

  • Eco Solvent boja izuzetnog gamuta, trajnosti, otpornosti namenjena Epson glavama Dx4/5/6/7/TFP/XP600/TX800
  • UV Hard boja namenjena pre svega fletbed printerima i štampi na pločastim materijalima gde pokazuje sve svoje vrednosti u smislu otpornosti na grebanje i smanjena potreba za prajmerima. U ponudi je boja za Epson i Ricoh glave.
  • UV Soft boja namenjena Roll to Roll printerima, odlikuje je veća elastičnost i dobra otpornost
  • Superchrome pigmentna boja namenjena printerima na Epson vodenoj bazi. Pokriva ceo spektar boja i kod najzahtevnijih 12-o bojnih modela.
  • Subli boja namenjena Epson glavama, kako za industrijske modele tako i za male kućne A3 verzije.
  • DTG boja odičnih karakteristika pri pranju kao i kolornog gamuta. Bela boja KODAK ima odlične karakteristike ne zapušava glavu i odlična cena!
  • Prajmeri za tamni i svetli tekstil
Prodaja UV boje. Prodaja i ponuda UV boje.
Prodaja UV boje

Šta je bitno kod boja i šta treba da znam o bojama za digitalnu štampu?

Šta su boje za digitalnu štampu?

Boje za digitalnu štampu su specijalne boje prilagođene vrsti štampe kao i tipu glave za koju je boja predviđena.

Koji tip boje se koritsi za digitalnu štampu i njene karakteristike?

Postoje nekoliko vrsta i podvrsta boje koja se smatra bojom za digitalnu štampu i svaka boja ima svoja svojstva: 

1. Solvent (Hard Solvent, Mild Solvent, Eco Solvent)
2. Vodena boja (Dye, Pigment)
3. Sublimacija
4. DTG 5.
UV (Soft, Hard)
6. DTF  

Da li podloga utiče na kvalitet otiska?

Podloga utiče na kvalitet otiska tako što nam daje mat ili sjaj kod Solventne ili Vodene boje. Ukoliko je podloga ne pripremljena (Pre Coating) za konkretnu vrstu štampe boja će se razlivati. Uglavnom podloga ima veliku ulogu u kvalitetu otiska.

Broj boja da li utiče na kvalitet otiska?

U digitalnoj štampi imamo mogućnost da koristimo dosta široku paletu boja. U zavisnosti od tipa namene mašine može biti i do 12 boja kod npr mašina za izradu fotografija, ili samo osnovne 4 (CMYK) kod Eco Sovenata. Sve češće u novije vreme mašine za digitalnu štampu su nadograđene i belom bojom zbog sve veće ponude materijala koji nisu beli. Takođe moderno vreme diktira i nove trendove kao i potrebe za ekskluzivnosti pa se uvode i Srebrna i Zlatna boja.

Postoji li razlika izmedju boje za spoljnu i unutrašnju upotrebu?

U digitalnoj štampi imamo podelu na boju za unutrapšnju i spoljnu upotrebu. Unutrašnja upotreba su uglavnom mašine na vodenoj bazi a za spoljnu upotreba je namenjena Solventna, Sublimaciona, UV boja. 

Koja je postojanost i vernost boje na otsiku?

Postojanost boje zavisi od tipa boje kao i od samog proizvođača. Takođe gamut boje zavisi takođe od proizvođača. Svaka boja namenjena istoj tehnici rada nema ista svojstva.

Šta utiče na kvalitet boje?

Ovde se pre svega misli na kvalitet pigmenta kao i na proizvođača koliko je kvalitetan sam satav boje.

Pokrivenost boje i njeno učvršćivanje na podlogu?

U zavisnosti od tipa boje postoje dosta tehnika na koji način se boja fiksira.

Solventna boja se nakon štampe suši toplotom, Vodena boja nema potrebu za dodatnim sušenjem, Uv boja se fiksira uv zracima, DTG i DTG boja visokom temperaturom (najčešće termo presom), Sublimacija visokom temperaturom pod pritiskom,…..

Grebanje i oštećenje boje?

U zavisnosti od tipa boje postoje boje koje je lako oštetiti ili skinuti dok se sa nekim to teže manifestuje. Na prvom mestu boja koja ulazi u sastav materijala koji se štampa je teže ogrebati/ostetiti nego boju koja ostaje na površini.

Da li boja može da se prenese na poliesteru i na kojim materijalima je moguće štampati?

Sublimaciona boja je namenjena za štampu na poliesteru (minimum 60% u sastavu materijala). Boja je specifična iz razloga što se nakon procesa štampe tretira visokom temperaturom i pritiskom kada boja iz tečnog prelazi u gasovito stanje i tada se ustvari vrši njena aktivacija i fiksiranje.

Da li je boja eco friendly?

Poslednjih godina svi proizvođači se trude da boju što više prilagode ekološkim standardima, što ne znači da je ona zdrava već da u minimalnoj meri šteti životnoj sredini.

Isparenja boja?

Kod svih procesa digitalne štampe neminovno je da dolazi do neke vrste isparenja. Kod nekih tehnika je to primetno kod nekih nije. Iz tog razloga se uvek savetuje od strane proizvođača da su prostorije u kojima se vrši štampa adekvatno provetrene ili da postoji ventilacija. 

Postoji li bela boja?

Bela boja je postala pored kolora jedan od bitnijih u poslednje vreme. Sve je veća potreba za štampom na obojenim podlogama, kao i potreba klijenata za što raznovrsnijim podlogama. Bela boja je jako bitna jer omogućava široku paletu proizvoda koji se mogu štampati.

Koliki je rok trajanja i preporučena vremenska upotreba nakon ubacivanja u štampač?

Svaka boja ima određen rok trajanja. Uglavnom je to period od 6 meseci pa sve do 2 godine do kada boja treba da se iskoristi.

U odnosu na tip boje koja boja ima najduži a koja najkraći rok trajanja?

Najmanji ili najkraći rok upotrebe ima UV boja a najduži vodena.

Originalna boja ili InkWay boje? Original ili zamenska boja?

Originalna boja je obično i kvalitetna boja koja daje najbolje rezultate pri korišćenju uređaja. Međutim cena otiska ume da bude previsoka pogotovu za tržišta kao što je naše. Cena originala u odnosu na zamensku boju može da se razlikuje i do 10 puta. Tehnologija je napredovala tako da na tržištu imamo zamensku boju koja je zaživela u svim segmentima štampe. Zamnska boja postiže skoro pa ako ne i iste rezultate kao i originalna boja, tu se pre svega misli na gamut boje, trajnost otiska kao i bitan faktor koliko dugo glava može da radi sa zamenskom bojom. InkWay boja je pokazala izuzetne karakteristike na svim poljima i treba dodati odličnu cenu koja krajnjem korisniku pravi binu razliku u ceni proizvodnje.

EPSON MIMAKI ROLAND MUTOH originalne Boje

InkWay boje po svom kvalitetu zadovoljavaju i najstrožije standarde Japanskih proizvođača. Boja se uspešno primenjuje u ovim brendovima i ima odlične rezultate. Otpornost na grebanje, izuzetno mala količina mirisa, dugotrajnost otiska i ne oštećuje glavu su najbitnije karakteristike InkWay boja.

Izaberite boju
Koliko mililtara pakovanje trebate
Izaberite boje iz CMYK spektra ili upisite u polje "dodatno" posebnu koja vas interesuje.
Selected Value: 1
Koliko pakovanja Vam treba
Vaše ime ili ime Vaše firme
Upišite podatke o firmi, dodatne informacije informacije o bojama van CMYK spektra